Акылың булып та, намаз укымасаң — гөнаһ Кайчан намазга басарга?

«…Намаз укы!
Дөреслектə, намаз фəхеш һəм яман эшлəрдəн тыя».
(«Ганкəбүт» сүрəсенең 45нче аяте).
Пəйгамбəребез Мүхəммəд Мостафа сəллəллаһу галəйһи вə сəллəм:
«Һəркемнең гамəле ниятенə күрə бəялəнер».
Əбү Бəкер разыйаллаһү гəнһү əйтте:
«Аллаһны танымасагыз, Аллаһ юк, дип яшəсəгез, Үзегезчə мал артыннан гына куып гомер
сөрсəгез, малыгызны гына җыйсагыз, Аллаһның беренче ачуы шул булыр, сезгə Аллаһ
Тəгалə юлдан язган бала бирер. Бөтен гомер буе җыйган
байлыгыгызны, бөтен тынычлыгыгызны, сəламəтлегегезне алыр өчен шушы юньсез бер
бала җитəр».


Адəм баласының гөнаһларын:
«Лəə илəһə иллəллаһ
Мүхəммəд Рəсүлуллаһ»,
дигəн сүз пакьли.
Дини китапларда түбəңдəге фикерлəр теркəлгəн.
Бала намазга, уң белəн сулны аера башлагач, басарга тиеш.
Җиде яшьтəн басарга тиеш.
Ун яшьтə басу турында да фикер теркəлгəн.
Бу рəсемдəге малай намазга 4 яшь тə 10 айда басты.
Ə дүрт яшендə укый-яза башлаган иде.
Мəгънəсе шул, балагызны никадəр иртəрəк динебез Ислам кануннары буенча яшəргə
өйрəтəсез, сезлəргə шулкадəр иртəрəк бəхет килер, Аллаһы телəсə.

Мəгълүматны
Шамил БАҺАУТДИН
туплады.