Динебез Ислам нигезлəрен өйрəнү буенча дəреслəр башлана

Пəйгамбəребез сəллəллаһу галəйһи вə сəллəм əйтте:
«Сезнең иң хəерлегез — Коръəнне өйрəнгəн
һəм башкаларга да өйрəткəнегездер».


«Коръəнне укыгыз.

Чөнки ул (Коръəн) укыганнарга кыямəт

көнендə ярлыкаучы
булып килəчəк».
Минһаҗəр абыстай чакыра

Самар
Җəмигъ мəсҗидендə
сентябрьнең 28 — 29нда
иртəнге сəгать унда
дини укулар башлана.
7 яшьтəн алып 70 яшькəчə
телəүчелəр укырга килə алалар.
Телефоны: 8-927=709-81-40
Рабига абыстай сезне көтə

Самарның

Мехзавод бистəсе гыйбадəтханəсендə
октябрьнең бишендə
иртəнге сəгать тугызда
дини укулар башлана.
Телефоны: 8-937=666-46-15
Дəреслəргə рəхим итегез
Самарның Халыклар дуслыгы йортында
(Калинин скверы тукталышы), 104 нче бүлмəдə

октябрьнең алтысында
иртəнге сəгать сигездə
укулар башлана.
Остаз — Наилə Абдулганиева.
Телефоны: 8-927=706-19-63
Мəрбия абыстай сезне көтə
Самарның Халыклар дуслыгы йортында
(Калинин скверы тукталышы), 103 нче бүлмəдə

октябрьнең берендə
иртəнге сəгать тугызда
укулар башлана.
Телефоны: 8-917= 159-43-30
Миннегөл абыстайга укырга барыгыз
Самарның Тарихи мəсҗидендə
(Алексей Толстой урамы, 61)
октябрьнең бишендə
иртəнге сəгать унбердə
дини укулар башлана.

Укулар һəр шимбə, якшəмбе узачак.
Телефоны: 8-927=727-87-91