“Алты сәгать язмый тор”

Кешенең дөньяда яшә­гәндә кылган эш-гамәлләрен аның ике җилкә­сендә утырган Кирәмүн һәм Кәтибүн исемле ике фә­рештә гамәл дәфтәренә язып баралар.

Аларның берсе — уң җилкәдә, икенчесе сул җилкәдә булыр.

Беренчесе изге гамәлләрне яза,

икенчесе начар гамәлләрне теркәп куя.

Әгәр адәм баласы бер изге эш эшләсә, аңарга уң яктагы фә­рештә ун савап яза.

Әгәр гөнаһ эш эшләсә, сул яктагы фәрештә язарга тотынганда, уң яктагысы аңар:

«Алты сәгать буена язмыйча тор, шәять ки, гөнаһына тәүбә итәр, Аллаһы Тәгаләнең әмере шундый», — дип, аны туктата.

Гөнаһлы кеше алты сәгать эчендә тәүбә кылса, Аллаһы Тәгалә үә Тәбарәкә, тәүбәсен кабул итеп, гөнаһын ярлыкаса, сул яктагы фәрештә язмыйча калдыра.

Кыямәт көнендә бәндәләр шул гамәл дәфтәрендә язылганнар буенча җавап тоталар.

(«Юлдаш» гәҗитәсе)