Татар теле буенча белемебезне камилләштерәбез

Рәйхан гөле – базилик

Өнче — курьер, дәшүче, сигналчы, өн бирүче

Пакьләнү — юыну, тәһарәт алу

Парә  — кисәк, өлеш, булек. Коръәндәге сүрәләр 30 парәгә бүленәләр.

Парча   — алтын йә көмеш белән чигелгән, путаллы бизәк төшерелгән

Тукыма

Патша кымызы — Николай патша заманында аракыны шулай, дип йөрткәннәр

Печтеки  — бик кечкенә

Ләйсән яңгыры — язгы беренче яшенле яңгыр

Риба — бурычка биреп торган акчадан процент алу

Рисвай  — хурлыкка төшкән

Ришвәт  — взятка

Рия — икейөзлелек   

Рухани — дин башлыгы

Саба җиле — иртәнге таң җиле

Сабан ашлыклары – язын чәчелә торган ашлык

Боралак — вертолет

Янартау — вулкан

Такым  — команда

Туптибәр — футболист

Мәркәз — столица

Олыюл – трасса

Сүзлекне

Шамил БАҺАУТДИН

туплады.