Posted in Некролог / Кайгынамә

Гомерен татар миллəтенə багышлады…

47 яшендə Сабирҗан угылы Фəрһад Мəхмүтов кинəт вафат булды. Иннə лиллəһи вə иннə илəйһи раҗигун. Фəрһад мəктəп укучысы буларак, “Туган тел” җəмгыятенə килеп керде. Яшьлəр…

Продолжение...